Kvalité

IRMA arbetar enligt kvalitetssystem som följer europeisk ISO standard samt alla krav i SoL och föreskrifter från Socialstyrelsen. Det betyder att vi har kontroll över verksamheten. Vi åtgärdar fel och brister snarast möjligt samt gör allt för att samma fel inte ska upprepas. 


IRMA arbetar på att certifiera sig för ISO och så småningom för ISO miljö 14001. Det är få företag inom omsorg som har certifierat sig, vi strävar mot att bli en av dom. 

Miljö

Vi ska verka för att bevara och förbättra vår miljö genom att:

  • Använda hygienprodukter och artiklar som är skonsamma för miljön
  • Använda miljövänliga bilar
  • Skapa pappersfritt kontor så långt det går
  • Sortera sopor hos både oss själva och våra kunder