Vi tar hand om helheten i din vardag och helg

Genom våra personliga erfarenheter vet vi att människor som inte kan röra sig fritt behöver någon som hjälper dem att sköta kontakterna med omvärlden. Det kan också vara svårt för anhöriga att hinna med allting. 

IRMA åtar sig att sköta kommunikation med alla parter som deltar i arbete med din välbefinnande