Företaget med högsta kvalité

IRMA är ett företag som har mycket god kvalitet och extra tjänster. Vi kommer inte att bli så stora så att vi förlorar kontroll över händelserna eller att vi måste göra avkall på kvalitet. Under fliken nyheter har vi uppdaterat vårt resultat från senaste kundundersökningen.

Vi satsar på personlig kontakt och god kännedom om våra kunders vanor och önskemål. Vi arbetar med kontaktmannaskap vilket gör att den är personliga kontinuitet. 

IRMA utför alla hjälpinsatser i ditt ordinarie boende som beviljats ​​av kommunen. Från kontoret säkerställer vi att kund får beviljad tid utförd.

Vi erbjuder också tilläggstjänster som finns beskrivning under rubriken "tjänster"

Ni är VÄLKOMNA att kontakta VD Pirjo Lundegren för mer information!